LIỀU KẾ CÁ NHÂN Featured

Liều kế cá nhân quang phát quang OSL (Optically Stimulated Luminescence Dosimeter) 

Hãng sản xuất: Landauer Inc, Mỹ

Năm sản xuất: 2018

Thông số kỹ thuật: 

- Vật liệu quang phát quang Al2O3:C

Tính năng: Đo liều tích lũy bức xạ toàn thân với hạt beta, photon, có khả năng đo ba giá trị liều:

- Hp(10) đo liều hiệu dụng toàn thân

- Hp(3) đo liều tương đương mắt

- Hp(0,07) đo liều tương đương dưới da

Dải đo: 

- Với photon (tia X và tia gamma): 50μSv - 10Sv

- Với beta: 100μSv - 10 Sv

Dải năng lượng: 

- Với photon (tia X và tia gamma): 5keV - 20MeV

 

- Với beta: 150keV - 10MeV

Thứ 2 - Thứ 7:
8.00 - 17.00
Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ ĐKKD: Số 69 – liền kề 9, Khu nhà chiến sỹ Tổng cục V Bộ Công An,
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội