Ứng phó sự cố

AVTECHES có chức năng và đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh nghiệm để tiến hành các dịch vụ về ứng phó sự cố.

 • Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở
  • Cho máy phát tia X trong soi chiếu linh kiện, sân bay, hải quan, chẩn đoán y tế
  • Cho nguồn phóng xạ từ nhóm 1 đến nhóm 5
  • Cho nguồn phóng xạ hở trong y học hạt nhân
  • Cho Máy gia tốc
 • Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh
 • Đào tạo và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cấp cơ sở và cấp tỉnh
 • Hỗ trợ trong ứng phó sự cố như: tìm kiếm nguồn, thu hồi nguồn, tẩy xạ,...
Thứ 2 - Thứ 7:
8.00 - 17.00
Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ ĐKKD: Số 69 – liền kề 9, Khu nhà chiến sỹ Tổng cục V Bộ Công An,
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội